Lämna egna förslag

Har du idéer om hur saker och ting kan förbättras i vår kommun? Genom kommunens möjligheter att lämna Medborgarförslag kan du lämna förslag om allt från blommor i Terrassparken till organisationsförändringar. Genom punkten "Allmänhetens frågestund" på kommunfullmäktiges sammanträden eller vid politikercaféet på Gamla Real, finns dessutom möjlighet att föra en direkt dialog med kommunens folkvalda.

Medborgarförslag

Om du vill att politikerna ska ta del av ditt förslag har du som folkbokförd i Dals-Eds kommun även möjlighet att lämna medborgarförslag. Ditt skriftliga förslag lämnas till kommunkansliet och kommer därefter att behandlas av kommunfullmäktige.

Läs mer om reglerna kring medborgarförslag

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls som regel i Gamla Real klockan 19.00 och är offentliga. Vid varje sammanträde finns ca 15 min avsatt för en så kallad Allmänhetens frågestund. Under den tiden är du välkommen att ställa frågor till de förtroendevalda. Ibland får du svar direkt, ibland får du kanske vänta till nästa sammanträde.

kommunfullmäktiges protokoll kan du se vilka frågor som kommit upp under frågestunden.

Under Allmänhetens frågestund är du också välkommen att presentera egna funderingar och idéer. Men du kan inte räkna med att kommunfullmäktige fattar beslut med anledning av din fråga eller din idé direkt vid sammanträdet. Det är nämligen inte tillåtet enligt kommunallagen.

 

Politikercafé

Innan varje fullmäktigesammanträde, från klockan 18.00, finns dessutom möjlighet för allmänheten till dialog med fullmäktiges politiker i Gamla Reals politikercafé.

 

Tipsa kommunen

Om du vill tipsa eller komma med synpunkter till kommunens tjänstemän kan du med fördel använda vår officiella facebooksida där vi svarar så snart som möjligt.

Sidan uppdaterades 23 maj 2023