Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden fullgör uppgifter som kommunen har inom plan- och byggväsendet med undantag för den översiktliga planeringen enligt kapitel 4 i plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Övriga uppgifter som enligt lag, förordning och lokala föreskrifter ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

I huvuduppgifterna ingår till exempel:

  • Prövning av bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked.
  • Tekniskt samråd, beslut om kontrollplan, startbesked.
  • Anmälningar för ej bygglovspliktiga åtgärder.
  • Strandskyddsdispenser.
  • Bistå kommunstyrelsen vid den översiktliga planeringen.
  • Kartverksamheten.
  • Belägenhetsadresser.
  • Tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Förtroendevalda, Byggnadsnämnden

Ordförande

Ingvar Johannesson
Ordförande Byggnadsnämnden
E-post: ingvar.johannesson@dalsed.se

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Sidan uppdaterades 19 december 2023