Vatten och avlopp

ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning anger vilka bestämmelser som gäller vid brukande av kommunens vatten- och avloppsanläggning.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunens allmänna va-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA.

Här nedan kan du ladda hem eller läsa ABVA med tillhörande information.

ABVA

Vattentjänstlag

VA-plan

VA-plan Dals-Ed

Anslutning till kommunalt VA
Information om anslutning till kommunalt VA-nät i Dals-Eds kommun.
Avgift
Information om avgifter för vatten och avlopp i Dals-Eds kommun
Bevattning och vattenförbrukning
Det rekommenderas att alltid vara sparsam med vattnet från det kommunala nätet och även för dem som har egen brunn. Den som har egen brunn har själv ansvaret för att vattnet räcker till.
Enskilda avlopp
Information om enskilt avlopp.
Felanmälan
Här kan du felanmäla exempelvis vatten och avlopp, trasiga gatlampor, skadade och halkiga vägar, nedfallna träd, trasig utrustning på lekplatser med mera.
Fettavskiljare
Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga stopp i avloppsledningar. Spillvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När spillvattnet kyls ner i ledningarna bildar fettet klumpar på insidan av rören och kan orsaka stopp. Skadorna kan bli betydande med källaröversvämningar och utsläpp av orenat vatten som följd. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.
Industri- och näringsverksamhet
Information om regler för avlopp för industri- och näringsverksamhet.
Kundtjänst kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för abonnentfrågor och fakturor, kundtjänst VA, renhållning.
Rätt och fel i avloppet
Information om vad som är tillåtet och förbjudet att spola ner i avloppet.
Sjövärme i Lilla Le
Den 2 september 2020 tog Kommunstyrelsen beslut om att begränsa nya vattenvärmeanläggningar till att omfatta endast kommersiella hyresfastigheter om minst fyra lägenheter.
Stopp i avloppet
Tips och råd i samband med stopp i avloppet.
Undvik matfett i avloppet
Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen. I värsta fall kan det leda till översvämning hos dig eller din granne.
VA-tips
Tips för att hålla koll på vattenförbrukningen.
Vattenkvalitet
Information om vattenkvalitet i Dals-Eds kommun.
Vattenmätaravläsning
Information om hur du läser av din vattenmätare och rapporterar din förbrukning.
Vattenskyddsföreskrifter Ed
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kasen och Edsbräckans vattentäkt.
Vattenskyddsföreskrifter Håbol
Skyddsföreskrifter för Håbols grundvattentäkt
Vattentjänstplan
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska varje kommun ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige.
Verksamhetsområden
Information om vilka geografiska områden som faller inom kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster.
Ägarbyte och ändringar
Information om tillvägagångssätt vid ägarbyte eller ändringar av AV-abonnemang.
Översvämning
Tips för att förebygga källaröversvämning.
Sidan uppdaterades 12 mars 2024