Jour

Vid akuta fel på kommunala fastigheter, det kommunala vatten- och avloppsnätet, samt kommunens gator och vägar, efter kl. 16.00:
0534-190 33

För stopp i avloppet eller tömning av fettavskiljare hänvisar vi till Ragn-Sells.

Edshus AB har egen organisation för akuta fel

Vid akut fara ring 112.

Bild med text SOS Alarm
Sidan uppdaterades 27 september 2023