Jour

Vid akuta fel på kommunala fastigheter eller kommunens gator och vägar, efter kl. 16:00:
0534-190 33. Om felet gäller vatten och avlopp, ring 076 634 08 03.

För stopp i avloppet eller tömning av fettavskiljare hänvisar vi till Ragn-Sells.

Edshus AB har egen organisation för akuta fel

Vid akut fara ring 112.

Bild med text SOS Alarm
Sidan uppdaterades 22 januari 2024