Beslut

För lovet gäller att åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från det datum lovet fått laga kraft. 

Om du får en avstyrkan

Om din ansökan strider mot plan- och bygglagen får du först en avstyrkan. I den kan du läsa varför bygglov inte kan ges. Anledningen kan vara att det du vill bygga stämmer dåligt överens med det som är bestämt i detaljplanen.

När du har fått en avstyrkan har du möjlighet att:

  • ändra eller återkalla din ansökan 
  • tillföra ny information 
  • begära att få ansökan prövad i byggnadsnämnden 

Du kan inte överklaga en underrättelse om avstyrkan. Däremot kan du överklaga ett beslut som tagits i byggnadsnämnden.  

Hur byggnadsnämndens beslut överklagas

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Mer information och hur man går tillväga hittar du här

Kontakta oss

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Elin Olsson
Bygglovshandläggare
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 05

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: onsdag 13-17, torsdag och fredag 8-17

Carola Palm Jacobsson
Nämndsekreterare/Koordinator
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Sidan uppdaterades 27 september 2023