Vattenmätaravläsning

För att kunna skicka korrekta fakturor behöver din vattenmätare läsas av. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att läsa av vattenmätaren och skicka in avläsningen till oss. Avläsning ska ske minst vartannat år.

Du kan skicka in vattenmätarens ställning på det utskickade avläsningskortet eller kontakta kundtjänst 0534-190 46, telefontid kl. 10.00-12.00. Kontrollera att vattenledningens samtliga kranar och avstängningar inom fastigheten fungerar.

När du får din räkning, kontrollera gärna mätarens ställning med den uppskattade förbrukningen. Om skillnaden på uppskattad förbrukning och mätarens ställning är stor, går det bra att meddela avläsning för justering av vattenförbrukningen.

Vid misstanke om att mätaren visar fel undersöker vi mätaren om det är nödvändigt eller om du begär det. Vid din begäran betalar du som fastighetsägare undersökningen, om mätaren blir godkänd. I annat fall betalar kommunen undersökningen.

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas eller om mätaren inte har fungerat, har kommunen rätt att uppskatta förbrukningen. Om du inte godtar vårt beslut efter genomförd undersökning eller uppskattning av förbrukningen, kan du begära rättslig prövning av frågan hos Statens VA-nämnd.

Om vattenmätaren registrerar ett omotiverat högt flöde kan det vara en vattenläcka på ledningarna.

Sidan uppdaterades 12 mars 2024