För verksamheter/ företag

Vad gäller för företag?

Kommunen ansvarar endast för hämtning av avfall från företag där det finns personalutrymmen såsom fikarum och kök, så kallat hushållsliknande avfall. Övrigt avfall som uppkommer inom ett företag är verksamhetsavfall.

Verksamhetsavfall

Övrigt avfall såsom förpackningar, grovavfall och farligt avfall ska du som har företag själv ordna med hämtning av.

Du som företagare får vända dig till vilken privat aktör du vill för hämtning av övrigt avfall än hushållsliknande avfall.

Kommunen har ingen skyldighet att ta emot detta på Onsön. Väljer du ändå att lämna förpackningar och grovavfall på Onsöns återvinningscentral ska allt avfall vägas sedan sorteras enligt anvisning. Faktura kommer sedan att sändas enligt gällande taxa.

För elavfall och farligt avfall från företag/verksamheter:

På Onsöns återvinningscentral kan företag/verksamheter endast lämna mindre mängd tryckimpregnerat virke, allt annat farligt avfall hänvisas till privata aktörer.

Det tryckimpregnerade virket så ska volym kontrolleras av anläggningens personal och läggas på anvisad plats. En faktura skickas sedan på inlämnat avfall enligt gällande avfallstaxa.

Inrapportering till Avfallsregistret

Alla företag/verksamheter som hanterar farligt avfall skall rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

För mer information eller frågor, gå till Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se  eller ring 010 - 698 10 00.

Elavfall från företag

Regler för konsumentelavfall från verksamheter

Elavfall som uppstått i verksamheter behöver registreras enligt definitionen av avfallsproducent 6 kap 1 § och insamlare 6 kap 3 § i Avfallsförordningen (2020:614).

Vad är konsumentelavfall? 

Det kan exempelvis vara kaffebryggaren, vattenkokaren, arbetsbelysning o.s.v. För annat elavfall, kontakta El-Kretsen.

Du som avfallslämnare ska, på återvinningscentralens begäran, kunna lämna uppgifter om vart avfallet kommer ifrån, vilken avfallskod det har och hur många kilo det består av. Återvinningscentralen kommer i sin tur att rapportera detta till Naturvårdsverkets register för farligt avfall.

Vad ska du som verksamhet göra?

  1. Tag med ifyllt utskrivet avlämnarintyg. Detta skaffar du på www.elkretsen.se/avlamnarintyg
  2. Lämna intyget till personalen innan du lämnar avfallet.
Abonnentfrågor, fakturor

Kundtjänst VA
Telefon: 0534-190 46

Telefontid: 10:00-12:00.

Sidan uppdaterades 9 februari 2024