Bygga, bo, miljö och trafik

Här hittar du information om hur du söker bostad, vad som krävs att få bygglov och hur du kan minska dina energikostnader. Du får även information om hur Dals-Eds kommunala service, såsom sophämtning och avlopp med mera, fungerar.

Avfall och återvinning
Information om avfallshantering i Dals-Eds kommun.
Bygga och bo
Information till dig som söker bostad, bygglov eller har frågor om tomter, sophantering med mera.
Edshus AB
Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun.
Gator, trafik och resor
Gator och allmänna platser, kommunikationer, karta.
Grannsamverkan
Ingen beskrivning tillgänglig.
Jour
Ingen beskrivning tillgänglig.
Kommunalskatt
Ingen beskrivning tillgänglig.
Konsument
Hit vänder du dig för att få konsumentvägledning, information om skuldsanering m.m.
Natur och miljö
Ingen beskrivning tillgänglig.
Onsöns återvinningscentral
Ingen beskrivning tillgänglig.
Räddningstjänsten
Ingen beskrivning tillgänglig.
Stipendier och fonder
Kommunen handhar vissa stipendier och fonder där du kan söka bidrag.
Taxor och avgifter
Ingen beskrivning tillgänglig.
Tillgänglighetsdatabasen
Här hittar du en lista på lokaler som tillgänglighetsinventerats av Dals-Eds kommun.
Sidan uppdaterades 25 september 2023