Medborgarna tycker om Dals-Ed

Tecknad bild på ett samhälle med byggnader, människor och fordon.

Den senaste medborgarundersökningen genomfördes under hösten 2018 i samarbete med SCB. En enkät skickades ut till 800 invånare i kommunen som 42 % besvarade. Undersökningen består av tre olika delar med var sitt helhetsbetyg och med frågor som rör nöjdhet avseende kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens olika verksamheter och möjligheterna att påverka.

Resultatet av undersökningen ligger till grund för visions- och målarbetet i kommunen och som ett underlag för kommunens verksamheter att ta hänsyn till för att ytterligare förbättra servicen till kommunens medborgare.

Medborgarundersökning 2018

Medborgarundersökning 2016

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2010

Sidan uppdaterades 25 september 2023