Förtroendevalda

Här hittar du en förteckning över förtroendevalda till kommunfullmäktige och nämnderna i Dals-Eds kommun.

Byggnadsnämnden 2023-2026
Byggnadsnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun.
FOKUS-nämnden 2023-2026
FOKUS-nämndens sammansättning, Dals-Eds kommun.
Kommunens revisorer
Ingen beskrivning tillgänglig.
Kommunfullmäktige 2022-2026
Kommunfullmäktige Dals-Eds kommun 2022-2026.
Kommunstyrelsen 2023-2026
Kommunstyrelsens sammansättning, Dals-Eds kommun.
Socialnämnden 2023-2026
Socialnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun.
Valnämnden 2023-2026
Valnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun.

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se.
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)

Sidan uppdaterades 25 september 2023