Offentlighetsprincipen

En av Sveriges fyra grundlagar är Tryckfrihetsförordningen. I den regleras den s.k. offentlighetsprincipen, vilken i korthet innebär din rätt till insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter din kommun (eller någon annan statlig eller kommunal myndighet).

Rätten att ta del av allmänna, offentliga handlingar tillkommer alla, både svenska och utländska medborgare.

Offentlighetsprincipen innehåller bland annat:

  • handlingsoffentlighet - möjlighet att ta del av myndigheternas offentliga handlingar
  • yttrandefrihet för personal - tjänstemän och andra som arbetar i kommunen har rätt att berätta vad de vet för utomstående
  • meddelarfrihet för personal - möjlighet att lämna uppgifter till massmedia
  • offentliga sammanträden vid kommunfullmäktige
Sidan uppdaterades 25 september 2023