Konsumentlagar

Här hittar du några viktiga lagar som stärker konsumentens rättigheter.

Konsumentköplagen

gäller när du, som privatperson, köper en vara av en näringsidkare, t.ex. i en affär. Här finner du bland annat dina rättigheter om det är fel på varan eller om leveransen t.ex. blir försenad.

Konsumentköplagen

Konsumenttjänstlagen

gäller när du, som privatperson, anlitar en hantverkare för att måla om ditt hus eller när du lämnar in bilen för reparation. Lagen gäller också för förvaring t.ex. magasinering av möbler.

Konsumenttjänstlagen

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

gäller när du, som privatperson, handlar via postorder, internet, telefon eller via andra distansköp. Även hemförsäljning ingår i denna lag.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

E-handelslagen

gäller handel via internet. Gäller både näringsidkare och privatpersoner.

E-handelslagen

Avtalsvillkorslagen

skyddar dig mot avtalsvillkor som gynnar säljaren på din bekostnad, t.ex. oskäliga villkor i köpeavtal, uthyrningskontrakt eller garantier.

Avtalsvillkorslagen

Marknadsföringslagen

skyddar dig mot vilseledande reklam. Gäller marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter t.ex. aktier och krediter.

Marknadsföringslag

Information om fler konsumentlagar hittar du här

Sidan uppdaterades 27 september 2023