Bostadsförsörjningsprogram

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod.

Uppgifterna ska särskilt grunda sig på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Nedan kan du ta del av bostadsförsörjningsprogram som har antagits av kommunfullmäktige 2021-05-12 § 23.

Bostadsförsörjningsprogram 2021-2023

Sidan uppdaterades 27 september 2023