Byggnadsnämnden 2023-2026

Ledamöter (5)

Ordförande: Ingvar Johannesson (C)
1:e vice ordförande: Jan Johansson (M)
2:e vice ordförande: Börje Holmqvist (S)

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)

Sidan uppdaterades 16 november 2023