Individsamverkan / coachning

Individsamverkan finns för att hjälpa personer att hitta förutsättningar för ett aktivt liv med jobb eller studier.

Vill du förändra din livssituation? Arbeta med att se vilka styrkor, resurser och goda egenskaper du har?

Genom coachning, arbetsträning/praktik, deltagande i aktiviteter och informationsträffar, friskvård och annat stöd vill vi hjälpa dig att göra en förflyttning mot en mer meningsfull tillvaro, såsom den ser ut för dig.

Av oss får du också stöd i din kontakt med olika myndigheter och vårdgivare (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, psykiatri samt kommunen).

Kontakta oss

<strong>Hanna Svensson</strong> Hanna Svensson
Arbetsmarknadscoach
E-post: hanna.svensson@dalsed.se
Telefon: 0534-195 32

<strong>Sofia Bryntesson</strong> Sofia Bryntesson
Arbetsmarknadscoach/Integrationssamordnare
E-post: sofia.bryntesson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 03

Sidan uppdaterades 11 oktober 2023