Kommun och politik

Den politiska verksamheten i Dals-Eds kommun är ganska traditionellt organiserad med kommunfullmäktige som högsta styrande organ, obligatorisk kommunstyrelse samt ytterligare tre facknämnder, nämligen FOKUS-nämnden, socialnämnden samt plan- och byggnadsnämnden.

Miljöfrågorna ligger under Dalslands miljönämnd (tillsammans med Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner).

Genom allmänna val vart fjärde år anger medborgarna i Dals-Eds kommun den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning. De flesta politiker är fritidspolitiker och har ett annat arbete.

Reglementen och delegationsordningar

Protokoll

Vår värdegrund

Övriga styrdokument

Kallelser

Anslagstavla

Här finns valresultat och mandatfördelning efter valet 2022

Kommunalråd

<strong>Andreas Nilsson (M)</strong> Andreas Nilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: andreas.nilsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 05

Sidan uppdaterades 25 september 2023