Onsöns återvinningscentral

Onsöns ÅVC tar emot utsorterat återvinningsbart material för vidare transport till omhändertagande.

Öppettider:

Återvinningscentralen är öppen:
Tisdagar 07:15-12:30, 13:30-15:30
Torsdagar 07:15-12:30, 13:30-19:00
Torsdag före helgdag 07:15-15:30
Januari - november 2024 är det öppet sista helgfria lördagen 9:00-13:00, med undantag för mars, då ÅVC håller öppet 23/3 istället för 30/3.

Telefonnummer till ÅVC: 0534-194 92.

Vem får lämna farligt avfall?

Endast hushåll får lämna farligt avfall till kommunens ÅVC (återvinningscentral).

Företag och verksamheter måste själva beställa och bekosta hämtning av sitt farliga avfall. De som producerar, transporterar eller tar hand om farligt avfall är skyldiga att föra anteckningar om avfallet, till exempel vilka mängder som uppkommer och vart avfallet transporteras.

När du lämnar grovavfall

Det är inte tillåtet att ta med sig avfall från ÅVC:n som lämnats av andra!

 • Städa runt platsen där du lämnat avfall. Det finns städredskap på flera olika ställen på ÅVC:n
 • Personalen har rätt att kontrollera ditt avfall för att kunna hjälpa dig att sortera, och de har rätt att avvisa besökare som inte följer anvisningarna.

Här lägger du sådant grovavfall som inte går att återvinna eller utvinna energi ur.

Blanda inte gipsplattor och gipsspill med annat rivningsmaterial! Gips ska enbart läggas på uppmärkt plats eftersom det annars ställer till stora problem i avfallsförbränningen

 • Fönster med karm
 • Isolering
 • Speglar med ram
 • VVS-porslin.

Obs! Du kan inte lämna matavfall eller djurgödsel här.

Det finns en särskild plats för rent ris, där du lägger kvistar och grenar. Här slänger du också granen när julen dansats ut... Mindre mängder hö och halm från till exempel husdjursburar går också bra.

Här lämnar du alla typer av träavfall som inte är tryckimpregnerat, även med färg och spik.

 • Brädor
 • Masonit
 • Trämöbler
 • Spånskivor

Allt tryckimpregnerat trä inklusive slipers (max 8 st.) läggs här.

En del av hushållens avfall är brännbart men för stort eller för mycket för att passa i den vanliga soppåsen. Möbler, mattor, böcker och andra produkter som fortfarande kan användas kan du lämna på en inlämningscentral.
Hårda föremål i plast, såväl stora som små: leksaker, tandborstar, pulkor med mera; stora förpackningar som inte ryms i behållaren på återvinningsstationen.

Frigolit i större stycken, eller frigolit som inte är förpackning läggs i containern för brännbart avfall. Övriga frigolitförpackningar lämnas i behållaren för plastförpackningar på någon av återvinningsstationerna.

Allt järn- och metallavfall som inte är förpackningar, innehåller batteri, elektronik eller farligt avfall ska slängas här.

 • Stekpannor
 • Badkar
 • Bildelar
 • Cyklar
 • Gräsklippare (ej motordrivna)
 • Plåt
 • Stålsängar

En hel del bygg-, rivnings- och anläggningsavfall kan återanvändas som fyllnadsmaterial.

 • Betong
 • Asfaltskakor
 • Bruk
 • Hålsten
 • Kakel
 • Hushållsporslin
 • Sten
 • Takpannor
 • Tegel

Gips ska inte brännas men går bra att återvinna!

 • Gipsskivor
 • Övriga gipsprodukter

Däck med fälg separeras från däck utan fälg och läggs i varsin container. Du får lämna max 8 däck per besök vid mera så tillkommer en kostnad..
Lastbils- och traktordäck ska ej lämnas på återvinningscentralen utan tas tillbaka till återförsäljaren.

Privatpersoner som bor i Dals-Eds kommun kan lämna asbest som är väl förpackad i byggplast på återvinningscentral. Kontakta alltid personalen när du lämnar asbesten. Läs mer om hur du ska hantera ditt asbestavfall på Ragnsells hemsida.

Kyl och frys lämnas på särskild plats. Även andra vitvaror får lämnas, men max 2 per gång samt 1 spis (gäller hushåll).

Allt med sladd eller batterier, samt glödlampor och lysrör. Av följande produkter får max 2 av varje lämnas (gäller hushåll):

 • Datorer och Hifi-utrustning
 • TV-apparater
 • Video- och DVD-apparater
 • Mikrovågsugn
 • Hushållsmaskiner/spishäll

Som privatperson kan du lämna det mesta el-avfall avgiftsfritt på återvinningscentralen. Läs mer om el-avfall på El-kretsens hemsida.

Avfallet ska helst vara i originalförpackning eller vara väl märkt.

 • Bränslen, spillolja och färg
 • Olje- och bränslefilter
 • Fotokemikalier
 • Lösningsmedel
 • Klorin
 • Kvicksilvertermometrar
 • Saltsyra och kaustiksoda
 • Avfettnings- och rengöringsprodukter
 • Övriga kemikalier
 • Ljuskällor
 • Uppladdningsbara batterier
 • Småbatterier
 • Bilbatterier
 • Sprayburkar
 • Bekämpningsmedel

Enbart wellpapp - kartong läggs bland pappersförpackningar.

Lämnas på återvinningsstationerna.

Förpackningarna ska vara rengjorda.

 • Dagstidningar, kataloger och kontorspapper
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar
 • Plastförpackningar (hårda och mjuka)
 • Pappersförpackningar
Översikt över återvinningscentral
Klicka på bilden för att ladda ner en pdf av översiktsplanen.

Verksamheter

Verksamheter som lämnar grovsopor betalar avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa som faktureras i efterhand.

Hushåll

Du som betalar för sophämtning till Dals Eds kommun får lämna grovavfall, i mindre mängd, gratis på Onsöns återvinningscentral. Observera att soporna måste sorteras enligt återvinningscentralens anvisningar.

De hushåll som inte betalar sin sophämtningsavgift till Dals Eds kommun får inte slänga sitt grovavfall på Onsön, de måste slänga på den återvinningscentral för den kommun där de betalar sin grundavgift (sophämtning) till.

Telefonnummer till ÅVC: 0534-194 92.

Hitta till Onsöns ÅVC

Använd genomskinliga säckar!

Enligt antagen renhållningsföreskrift (2020) för kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud och Färgelanda, ska det avfall (grovavfall) som lämnas i säck, packas i genomskinliga säckar (Bilaga 1, Renhållningsföreskrifter).

Färgade säckar som slängs innehåller ibland ej sorterat avfall och vassa föremål. Ej transparanta säckar kan medföra en risk för personalen på vår återvinningscentral, och kan också skada anläggningen. Felsorterat avfall kan även medföra dryga böter för kommunen.

Genomskinliga säckar finns att köpa i välsorterade livsmedelsbutiker samt byggvaruhus och liknande. De går även att hitta på nätet, där det finns ett stort utbud.

Är det så att du redan har hunnit packa avfall i färgade säckar, vill vi att du öppnar upp och tömmer dessa i korrekt behållare på vår ÅVC.

Hantering av invasiva växter

Jätteloka
Jätteloka

Invasiva växter är växtarter som inte tillkommit i Sverige av naturlig väg. Detta är växter som är starkare än våra egna växtarter och kan negativt påverka befintlig växtlighet, därav gäller annan hantering.

 • Får INTE slängas i komposten-rishög
 • Transportera inte växtavfall i öppet släp, det ska vara förpackat i dubbla säckar, påsar eller liknande
 • Ska slängas i container för enbart Invasiv art, får inte blandas med annat avfall.
 • Fråga personalen var avfallet ska slängas

EU-listade arter som är etablerade i Sverige

Tolv av de EU-listade arterna bedöms vara etablerade i landet.

Etablerade i Sverige, men som inte omfattas av några regler

Nedan är några av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige. Det finns ännu inga lagstadgade skyldigheter vad gäller dem, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att man hjälper till att begränsa spridningen. Flera av dessa arter utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Sidan uppdaterades 18 juni 2024