Brandfarlig vara

Du måste söka tillstånd till förvaring av brandfarlig vara. Gäller cisterner från 3 kubikmeter om innehållet är diesel, cisterner från 1 kubikmeter med annat brandfarligt innehåll.

Inom vattenskyddsområde gäller tillståndskravet alla cisterner för brandfarlig vara som innehåller mer än 250 liter.

Blanketter:

Anmälan av deltagare för explosiv vara med begärlighetsgrad A eller B

Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara

Anmälan om föreståndare för explosiv vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

Sidan uppdaterades 13 juni 2023