Vattenkvalitet

Kraven på dricksvattnet bestäms av Statens Livsmedelsverk. Kraven regleras i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). För att säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten analyseras vattenprover kontinuerligt enligt föreskrifterna.

Dals-Eds kommuns dricksvatten är av bra kvalitet. Det är mjukt med en hårdhetsgrad på cirka 2.3 dH (tysk hårdhetsgrad) samt har ett pH på cirka 8. Det gör att tvål, disk- och tvättmedel löddrar vid låg dos.

Sidan uppdaterades 12 mars 2024