Klipp häcken - fastighetsägares ansvar för säker trafikmiljö

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men det finns en risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten!

Det är enkelt om du känner till de här enkla sakerna om växtligheten och sikten. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Ditt ansvar

Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck, kan det medföra att du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig enligt Plan- och bygglagen § 15, åttonde kapitlet:
”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Det är viktigt att:

 • sikten är fri för trafikanterna samt att vägmärken och gatunamnskyltar är väl synliga.
 • trafikanter, t ex gående, inte kan skadas av exempelvis grenar eller tvingas ut i körbanan för att passera.
 • maskinerna som städar eller plogar snö och deras förare inte kan skadas av utskjutande grenar.
 • att grenar och kvistar inte når upp till ledningar som går i luften eller skymmer gatubelysning.

Tack för att du bidrar till trafiksäkerheten i ditt bostadsområde!

Riktlinjer

Bild på gata och häckar med måttangivelser
 • Om det saknas trottoar ska det vara fritt minst 50 cm från tomt- gränsen till körbanan för att ge utrymme åt gående.
 • Häcken i hörnet av en hörntomt bör inte vara högre än 70 cm.
  Det gäller minst 10 m åt varje håll från gatukorsningen eller 5 m vid gång – eller cykelbana.

Vid utfarter

Bild på hus med utfart och häckar samt måttangivelser
 • Buskar och häckar inom 2,5 m från utfarten och gatan eller trottoaren bör inte vara högre än 70 cm.
 • Plankor eller andra anordningar får inte läggas ut i rännstenen eftersom det kan orsaka skador på människor och maskiner.
  Det kan dessutom hindra oss från att kunna genomföra maskin- sopning eller snöröjning.

Kontrollera att sikten är god

Bild på springande barn och en bil vid en häck
 • Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Kan du se trafikanterna på den korsande gatan utan problem?

Framkomlighet

Bild på arbetsfordon vid häck och träd
 • Trädgrenar bör inte hänga ned längre än 3,2 m över gångbanan.
 • Höjden över körbanan och 1 m in över gångbanan bör vara minst 4,6 m.
 • Häckar, buskar och trädgrenar får inte växa runt belysningsstolpar eftersom vi måste komma åt att underhålla stolparna, måla om och reparera.
Råd och tips
 • Plantera häckar eller buskar som är mer än 1 m höga minst 60 cm från tomtgränsen mot gatan eller trottoaren. Då riskerar de inte att växa utanför tomtgränsen. Träd eller större buskar bör av samma skäl planteras minst 2 m från tomtgränsen.
 • Träden mår bäst när de beskärs under juli-september.
 • Häckklippning vinter görs i februari-mars och sommarklippningen lämpligen i juni-augusti
 • Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på Onsöns återvinningscentral

Här kan du ladda ner foldern "Klipp bort trafikfällorna!"

Sidan uppdaterades 21 september 2023