Platsvarumärket

Platsvarumärke och kommunvapen

Med platsen Dals-Ed menar vi alla platser i det geografiska området Dals-Eds kommun, från Nössemark och Håbol i norr till Rölanda, Gesäter och Töftedal i söder samt tätorten och dess omland däremellan.

Värdet med ett platsvarumärke är att vi alla som finns inom platsen Dals-Ed; företag, föreningar, byalag, kan använda platsvarumärkets logotyper, bilder och filmer i sin marknadsföring och kommunikation. På det sättet kan vi tillsammans och på ett enhetligt sätt lyfta de egenskaper och värden som vi vill att Dals-Edsborna och omvärlden ska förknippa Dals-Ed med.

Om du som företagare eller förening vill ha stöd i hur bilder och logotyp kan användas i marknadsföringen, kontakta kanslienheten:

Ett platsvarumärke har ingen tydlig ägare utan bilden av platsen byggs av alla aktörer på platsen och ger platsen mening. Vårt platsvarumärke bygger på platsens styrkor och specifika förutsättningar och det handlar om att förädla det som platsen redan har, utan att lova för mycket. Vi hittar inte på utan marknadsför och kommunicerar Dals-Ed som det är och inte som någon kanske vill att den ska vara.

Platsvarumärket får användas av alla aktörer oavsett bransch när de vill kommunicera sin hemvist i området. Här kan du hämta de bilder och texter du vill använda.

Passande mot ljusare bakgrund

Passande mot mörkare bakgrund

Sidan uppdaterades 27 september 2023