Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Den kulturhistoriska bebyggelsen är en värdefull gemensam tillgång. Den ger ett historiskt perspektiv och berättar om hur bebyggelsen i vår kommun vuxit fram och förändrats. En mångfald av välbevarade kulturmiljöer berikar vår livsmiljö och är en tillgång för hållbar utveckling. Varje plats bidrar med sin del till vårt samlade kulturarv.

Inventeringens betydelse

Inventeringarna förtydligar de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena, så att dessa uppmärksammas vid stadsplanering och bygglovshantering. Fastighetsägare, kommuninvånare och besökare ska också kunna bli medvetna om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, som de förvaltar eller vistas i. Den äldre bebyggelsen utgör en mycket viktig del av samhällets identitet och kulturarv.

Arbetet utfördes i samarbete mellan Dals-Eds kommun och Västarvet.

Sidan uppdaterades 3 november 2023