Organisation

Dals-Eds kommun har en organisation där verksamheten nästan uteslutande bedrivs inom de egna förvaltningarna. Antalet årsarbetare är cirka 350 st.

Den personal som du möter ute i den dagliga verksamheten är anställda inom förvaltningarna. Det kan vara fastighetsskötare, bibliotekarier, lärare, förskole- och hemtjänstpersonal till exempel. Deras uppgifter är att se till att det fungerar så som nämnderna/styrelserna beslutat och att du som berörs får behoven tillgodosedda.

Sidan uppdaterades 19 januari 2024