Företagsklimat

Dals-Ed har länge haft ett gott företagsklimat, som bl a avspeglar sig i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking, som mäts årligen via enkäter till företag i alla Sveriges kommuner. Dals-Ed ligger enligt 2023 på andra plats i Fyrbodal.

Dals-Ed är en liten kommun med korta beslutsvägar, korta handläggningstider för kommunala tillstånd, goda relationer mellan företagare, politiker och tjänstemän, samverkan mellan kommun och näringsliv mm.

Så här ser företagsklimatet ut för Dals-Ed och övriga kommuner i Fyrbodal:

Stapeldiagram enkät Företagsklimat Fyrbodal 2023
Bilden ovan visar det sammanfattande betyget som den årliga enkäten resulterar i gällande företagens totala uppfattning om kommunens näringsarbete.

Vi fortsätter vårt samarbete med det lokala näringslivet för att ständigt förbättra företagsklimatet. Detta gynnar befintliga företag och skapar bra förutsättningar för nya företag som vill etablera sig i vår kommun.

Den senaste tiden har kommunen fokuserat på några områden där enkätresultaten visar på förbättringspotential:

 • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Stor förbättring i årets resultat!
 • Samverkan skola & näringsliv
  • Jobb pågår och mer kommer
 • Förbättrad dialog mellan kommunen och företagen
  • Företagsbesök och mer dialog behövs!
 • Attraktivitet och kompetensförsörjning
  • Jobb pågår och mer krävs för att höja och synliggöra attraktiviteten!
Sidan uppdaterades 2 augusti 2023