Blomlådor som farthinder

Blomlåda på gata

Regler för utplacering av blomlådor som farthinder

För att höja säkerheten i bostadsområden ges möjlighet för boende att ansöka om tillstånd för att placera ut blomlådor som en hastighetsdämpande åtgärd.

Blankett Blomlådor som farthinder, ansökan om utplacering

Blomlådor som farthinder, regler

Blomlådor som farthinder, ritning

Tillstånd

 • Beviljat tillstånd krävs för att få placera ut blomlådor
 • Två kontaktpersoner måste uppges. Dessa får inte vara från samma hushåll.
 • Båda kontaktpersonerna måste underteckna ansökan.
 • Fastighetsägare med fastighetsgräns mot blomlådorna eller vars in- och utfart påverkas ska skriftligen godkänna blomlådornas placering.
 • Tillståndet kan dras in om inte anvisningarna följs och uppföljning sker kontinuerligt
 • Lådor som inte har beviljat tillstånd eller lådor som missköts tas bort av kommunen
 • Tillstånd lämnas för ett år i sänder

Gatan

 • Gatan som blomlådorna placeras ut på måste ligga inom ett bostadsområde och ha utfarter från villatomter
 • Gatan får inte trafikeras av linjebussar
 • Gatan ska ha en låg hastighet

Ansvarig person

 • Måste informera de boende på gatan om att man planerar ställa ut blomlådor samt om varför man vill göra detta
 • Måste vara bosatt på den aktuella gatan
 • Överlämnar ansvaret till ersättare om personen ska resa bort eller inte vara anträffbar under den tid som blomlådorna är utplacerade.
 • Planterar och underhåller blommorna
 • Ansvarar för att sopa runt lådorna där sopmaskinen inte kommer åt

Placering

 • Tekniska kontoret bestämmer tillsammans med ansvarig kontaktperson efter beviljat tillstånd var lådorna ska placeras och dessa får inte flyttas.
 • Lådorna får placeras ut under perioden 15 maj–15 oktober. Om lådorna står kvar utanför denna tid har kommunen rätt att ta bort lådorna.
 • Minst 50 meters sikt på var sida om blomlådorna måste uppfyllas
 • Lådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter
 • Avståndet mellan lådan och vägkanten ska vara 4 meter och avståndet mellan lådorna ska vara 8 meter.
 • Det måste finnas ett utrymme om ca 1 meter fritt från sidan så att gående med t.ex. barnvagn eller cyklister kan ta sig förbi på insidan
Ritning med mått hur blomlåda ska placeras

Blomlådan

 • Lådorna ska byggas enligt kommunens ritning.
  Ladda ner ritning som pdf här
 • Lådor finns även att köpa i AMI-butiken
 • Lådorna bekostas av ansvarig (kostnaden kan givetvis delas mellan grannarna om det är fler som är intresserade)
 • Lådorna märks ut med reflexer som finns att hämta ut i kommunhuset efter beviljad ansökan
 • Lådorna ska innehålla växter och skötas om kontinuerligt.
 • Planteringen och blomlådan får tillsammans inte överstiga 80 cm.

Planteringstips

 • Fodra lådan med plast och gör hål så att överflödigt vatten rinner ut.
 • Lägg 10-15 cm lecasten eller grovt grus för dränering och fyll sedan lådan nästan full med planteringsjord.
 • Som täckmaterial kan du fylla med ca 5 cm grus eller flis innan du planterar växterna.
 • Torktåliga växter är exempelvis olika nävor. Dessa är fleråriga och lätta att föröka. Klipper du ner dem direkt efter blomningen kan de blomma en gång till. Nävorna kan också vara kvar i lådan över vintern. Lökväxter som pärlhyacint, snödroppar och minipåskliljor gör lådan vacker på våren och passar bra att plantera tillsammans med nävorna.

Viktigt att tänka på är att trots utplacerade farthinder så är gatan inte en lekplats för barn!

Sidan uppdaterades 17 maj 2024