Verksamhetsområden

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område som benämns verksamhetsområdet.

Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart inom verksamhetsområdet.

Länkar till kartor:

Verksamhetsområde inom tätorten, Ed

Verksamhetsområde inom tätorten, Håbol

Sidan uppdaterades 12 mars 2024