Avgifter för sophämtning

Hämtningar helår 2023  
Varannan vecka inkl. matavfallskärl 2 790 kr
Var 4:e vecka vid kompostering 2 011 kr
Var 12:e vecka vid kompostering 1 244 kr
   
Sommarhämtningar  
Varannan vecka inkl. matavfallskärl 1 759 kr
Var 4:e vecka 1 343 kr
   
Veckohämtningar flerbostadshus, affärer, restauranger inkl. matavfallshämtning  
125 l säck 116 kr
240 l säck 172 kr
140 l kärl 114 kr
190 l kärl 154 kr
240 l kärl 172 kr
370 l kärl 251 kr
660 l kärl 422 kr
Extra säck 119 kr
Moms är inkluderat i samtliga avgifter  
Sidan uppdaterades 31 maj 2023