Startbesked

För ärenden som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan, får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän man fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Att påbörja arbetena utan startbesked leder till sanktionsavgift.

Innan startbesked lämnas ska det i de flesta fall hållas ett tekniskt samråd där kommunens bygginspektör, den sökande och kontrollansvarige går igenom byggnationen/åtgärden och vilka kontroller som ska göras. Först därefter, när kontrollplanen är godkänd, kan ett startbesked lämnas.

Om det inte behövs något tekniskt samråd, ges startbesked redan i samband med att beslut om lov ges, eller snarast möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in.

Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: onsdag 13-17, torsdag och fredag 8-17

Sidan uppdaterades 5 oktober 2023