Hoppa till innehållet

Dals-Eds kommun och EU:s dataskyddsförordning GDPR

Definition av personuppgift: All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vi samlar in personuppgifter från dig som invånare och kund till Dals-Eds kommun. Vi följer direktiven i EU:s nya dataskyddsförordning. Med det menar vi exempelvis att:

  • Vi värnar kunds rätt att bli glömd i våra system utifrån bland annat våra egna rensningsrutiner i dokumenthanteringsplanerna
  • Vi rapporterar upptäckta personuppgiftsincidenter till Datainspektionen snarast efter att vi upptäckt dem
  • Vi har ett klart definierat lagrum i vår registerförteckning som motivering till varför vi har invånares och kunds personuppgifter i våra system
  • Vi har ett dataskyddsombud som nås via kommunens växel och kan kontaktas i frågor kring personuppgiftshantering

I vår kommun har vi en informationssäkerhetsorganisation med representation från alla förvaltningar.

Vår intention är att följa arbetsgången enligt standarden ISO 27001 (Ledningssystem för informationssäkerhet).

Vi arbetar enligt SKR:s riktlinjer för EU:s dataskyddsförordning.

Kontakt

Dataskyddsombud

Christian Nilsson
E-post: christian.nilsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 54

Inom kort kan ni läsa mer här i vår dataskyddspolicy.Sidan uppdaterades 2021-05-10

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)