Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

OBS! Detta är ett nyhetsarkiv och informationen kan därför vara inaktuell.

Dalslandskommunerna stärker samarbetet för att minska sårbarheten

Publicerad 8 december 2023
Dalslandssamverkan

Idag 8 december skrev ordförandena för kommunstyrelserna i de fem Dalslandskommunerna under en avsiktsiktförklaring för att öka samarbetet. Åmåls kommun är nu med i den nya samverkansmodellen Dalslandssamverkan, som tidigare kallades 4D-samverkan.

Syftet är att stärka den gemensamma kapaciteten och minska sårbarheten samt säkerställa kompetensförsörjningen. Genom samverkan fortsätter vi ge en god service och leverera välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninvånarna. Visionen för Dalslandsamverkan är ”Stolta, starka och självständiga Dalslandskommuner med gemensam kapacitet att möta framtiden.”

Samarbetet i Dalslandssamverkan bygger på frihet och frivillighet vilket innebär att kommunerna samverkar i olika omfattning och det finns en öppenhet för att samverka även med andra.

Samverkan sker i olika rättsliga former, beroende på syftet. Ett samverkansråd där kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd (eller motsvarande) från de ingående kommunerna ingår träffas regelbundet kring samverkansfrågor. Samverkansrådet är inte ett beslutande organ. Kommundirektörerna och samverkanssamordnare är stödfunktioner till rådet.

Fördelningen av kostnader kommer att variera för olika typer av samverkan. Hur kostnaderna fördelas anges i avtal för samverkan, reglemente, förbundsordning eller liknande för varje tillämpad samverkan.

För att klara vårt uppdrag är det oerhört viktigt att vi kan och vill samverka kring olika frågor. Det kan minska sårbarhet och öka kompetensförsörjningen och inte minst eventuellt förbättra de ekonomiska förutsättningarna, säger Andreas Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Dals-Eds kommun.

Per-Erik Norlin (S), är oppositionsföreträdare i Dals-Eds kommun:

Jag är klart för att vi gemensamt försöker ta ansvar för det tuffa utgångsläge som vi har i Dalsland både ekonomiskt och kompetensmässigt i dagsläget. Då är det viktigt att se om vi kan säkerställa kvalitetsmässigt eller ekonomiska effekter av att kunna samarbeta och samverka på ett effektivt sätt, säger Per-Erik Norlin.

Bakgrund

Samverkan kring olika frågor och inom olika verksamhetsområden har skett mellan Dalslandskommunerna under lång tid. Exempel som kan nämnas är Campus Dalsland, Visit Dalsland och samverkan inom socialtjänstområdet.

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) för Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Melleruds kommun och Åmåls kommun gav den 29 september 2017 kommuncheferna i uppdrag att utreda en utökad samverkan mellan kommunerna.

Våren 2022 beslutade kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner att intensifiera samverkansarbetet och antog ”Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D”. Utvecklingen därefter är påtaglig, både det strukturerade samarbetet och den relationsbundna samverkan har stärkts.

Åmåls kommun har fortsatt att aktivt vara en värdefull part i samverkan med 4D-kommunerna inom många verksamhetsområden. Våren 2023 väcktes frågan om att ta fram en ny avsiktsförklaring avseende samverkan inkluderande Åmål, som de fem Dalslandskommunerna ställer sig bakom. Benämningen på samverkansmodellen blir nu ”Dalslandssamverkan”.

För mer information eller frågor kan du kontakta:

Andreas Nilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: andreas.nilsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 05

Per-Erik Norlin (S)
oppositionsråd
E-post: pelle.norlin@dalsed.se
Telefon: 073-4201056