Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

OBS! Detta är ett nyhetsarkiv och informationen kan därför vara inaktuell.

Indragen direktbuss Ed-Karlberg

Publicerad 25 augusti 2023
Uppdaterad 12 september 2023
Buss Big

Som många har uppmärksammat har Västtrafik dragit in direktlinjen Ed-Karlberg, vilket påverkar gymnasieelevers restid väsentligt. Det rapporteras också om överfulla bussar.

Kommunen ansvarar för kostnadsfria resor till gymnasiet. Det innebär att kommunen köper busskort till de elever som går på de gymnasieskolor där det är möjligt att åka kollektivt. Planering och dimensionering av trafiken hanteras sedan av Västtrafik.

Västtrafik anger att syftet med den aktuella förändringen är att optimera fordonsresurser och uppnå god totalkapacitet på samtliga delsträckor. Västtrafik följer utvecklingen till och med tisdag den 29 augusti och ska då utvärdera förändringen för att se om det finns behov av att justera trafiken.

Dals-Eds kommun har framfört de synpunkter som inkommit från er som drabbats av förändringen. En skrivelse från Dals-Eds kommun har lämnats in till Västtrafik och det pågår samverkan mellan de kommuner som drabbats av förändringarna och dialoger förs med Västtrafik.

På Västtrafiks hemsida kan ni alltid lämna synpunkter kring den allmänna kollektivtrafiken:
https://www.vasttrafik.se/kundservice/fragor-och-synpunkter/

Synpunkter kan också lämnas till kommunens kontaktperson för kollektivtrafikfrågor:
jessica.olsson@dalsed.se (Observera att era mejl inklusive ev. personuppgifter kommer att diarieföras som allmän handling samt vidarebefordras till Västtrafik.)

Om ni önskar ta del av den skrivelse som Dals-Eds kommun har lämnat in hittar ni den här:
Skrivelse angående direktbuss Ed-Åmål