Äldreboende

När det inte längre är möjligt att bo kvar hemma kan man ansöka om bistånd till särskilt boende. Behovet bedöms av en biståndshandläggare.

Den bostad som finns i det särskilda boendet är endast utrustad med säng och ev. sängbord. Övriga inventarier måste du själv ta dit. På Hagalid finns ett litet trinettkök i rummet.

Edsgärdet
Edsgärdets äldreboende har fyra avdelningar. Avdelningarna heter Sunnan,Västan, Östan och Nordan.
Framtidens äldreboende
Efter en utredningsprocess där förslag till lösningar för kommunens äldreboende med finansiering har tagits fram utifrån befolkningsutveckling, kvalitetsmässiga krav samt socialförvaltningens lokalbehov för övriga stödfunktioner, har beslut fattats i kommunfullmäktige.
Hagalid
På Hagalid finns ett särskilt boende, ett korttidsboende samt ett biståndsbedömt trygghetsboende.
Matsedel äldreboende
Matsedel för äldreboende i Dals-Eds kommun.
Trygghetsboende
Information om trygghetsboende i Dals-Eds kommun.
Sidan uppdaterades 29 september 2023