Korttidsboende

Kommunens korttidsboende finns på Hagalid

Korttidsboende är ett tillfälligt boende under en begränsad period för dig som har vård-och omsorgsbehov som inte bedöms kunna tillgodoses i det egna hemmet.

Korttidsboende kan vara aktuellt :

  • Om ditt omvårdnadsbehov är så omfattande att du tillfälligt inte kan få din omvårdnad tillgodosett i hemmet, exempelvis efter sjukhusvistelse eller vid vård i livets slut.
  • För att ge tillfällig avlastning för din anhörig som du bor tillsammans med.
  • Om du har beviljats särskilt boende och i väntan på att boendet inte kan få ditt behov av omvårdnad tillgodosett i hemmet.

Under vistelsen får du hjälp och stöd med ditt omvårdnadsbehov. Personalen hjälper dig att under din vistelse upprätthålla dina funktioner och stärka din egen förmåga som ett led i att klara din vardag.

Under din vistelse kommer en uppföljning att göras tillsammans med dig, och om du önskar dina anhöriga för att planera för ditt behov av eventuell hjälp och stöd efter vistelsen på korttidsboendet.

Kontakt

Korttids
Telefon: 0534-191 83
Delesgatan 8
668 30 Ed

Sarah Eriksson
Enhetschef Hagalid
E-post: sarah.eriksson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 85

Sidan uppdaterades 6 oktober 2023