Avgifter

Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgiftssystem inom omsorgerna för äldre och personer med funktionsnedsättning i Dals-Eds kommun. Här finns en beskrivning av principerna för avgifterna med länkar till gällande taxor och blanketter.
Sidan uppdaterades 12 oktober 2023