Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att tala om det som har hänt. Det finns också möjlighet att med hjälp av medlaren komma fram till ett avtal om gottgörelse.

Initiativet till medlingen kan komma från polisen, åklagaren eller Socialtjänsten. Någon av parterna kan också själv föreslå att medling ska genomföras, genom att ta kontakt direkt med Medlingsverksamheten.

Medling kan passa för olika typer av brott som till exempel misshandel, olaga hot, rån, skadegörelse och stöld. Vid vissa brott kan medling vara direkt olämplig. Det gäller i första hand sexualbrott samt våldsbrott riktade mot nära anhöriga.

Medlingens syfte

Medling ger målsägaren möjlighet att ställa frågor till gärningsmannen och att förklara vilka konsekvenser händelsen fått för honom/henne. Målsägaren och andra berörda får genom medlingen möjlighet att bearbeta sina upplevelser för att på sikt kunna lämna händelsen bakom sig.

Medlingen ger gärningsmannen möjlighet att under ordnade former möta den andra personen igen, och ta ansvar för det han eller hon har gjort. Medlingen syftar också till att förebygga återfall bland unga lagöverträdare.

Sidan uppdaterades 27 september 2023