Fullföljda studier

Utbildning har ett starkt samband med god hälsa. Fullföljda studier är viktigt för barns och ungas möjligheter att leva ett gott liv och är en skyddsfaktor mot bl.a. psykisk ohälsa, arbetslöshet, våld och kriminalitet, bristande tillit och social oro bland unga. En jämlik utbildning är grunden till ett gott liv och därför har området prioriterats i folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun.

Det primära målet är att unga ska ha godkända betyg från grundskola och gymnasium. Andelen niondeklassare med behörighet till gymnasiet är ojämnt fördelad i regionen - både bland kommuner och skolor. Flickor lyckas bättre än pojkar. Ungdomar med svensk bakgrund lyckas bättre än ungdomar med utländsk bakgrund födda i Sverige. Ungdomar till föräldrar med lång utbildning lyckas bättre än de som är barn till föräldrar med kort utbildning.

Om skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska behöver man se till att ungdomar går ur skolan god hälsa och fullföljda studier. Detta är inte enbart en skolfråga utan en samhällsutmaning där många olika aktörer behöver samverka för att nå målet. En utbildad befolkning med god hälsa är avgörande för kompetensförsörjning och behov av vård och omsorg.

Det är också viktigt att höja utbildningsnivån för den vuxna befolkningen. Vi behöver förbättra förutsättningarna för vuxenstudier, högre studier och karriärsbyte. Som arbetslivet har utvecklats de senaste åren krävs allt mer/högre/längre utbildning för att man ska kunna få ett jobb och kunna matcha arbetsmarknadens behov både nu och i framtiden.

Person som sitter på en trave böcker
Sidan uppdaterades 27 september 2023