Goda levnadsvanor

Tre leksaksgrodor

Främja goda levnadsvanor

Goda levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och ger goda förutsättningar för ett hälsosamt och gott liv. Genom att främja goda levnadsvanor kan man samtidigt förebygga en mängd sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, demenser, sjukdomar i rörelseorganen, cancer, diabetes/metabolt syndrom mm.

När det gäller målgruppen äldre är sociala sammanhang, goda matvanor, fysisk aktivitet och känsla av meningsfullhet friskfaktorer som Folkhälsomyndigheten lyfter som viktiga.

Grönsaker

För målgruppen barn och unga är det viktigt med goda matvanor, fysisk aktivitet, goda sömnvanor och meningsfull fritid. Ett aktivt arbete för att motverka bruk/missbruk av alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel är också av stor vikt. Att skapa möjligheter till/främja goda levnadsvanor är ett mål i sig, men också ett sätt att stödja fullföljda studier.

Sidan uppdaterades 27 september 2023