Parkeringstillstånd

Parkering för rörelsehindrade

En person som är rörelsehindrad och har utpräglade gångsvårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

Rörelsehindrad person som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast i undantagsfall, t.ex. om han eller hon har särskilda skäl.

Till ansökan om parkeringstillstånd ska bifogas ett läkarintyg som styrker behovet. Parkeringstillstånd är giltiga i högst 5 år.

För ytterligare upplysningar hänvisas till handläggare Catharina Johansson, tel. 0534-190 00.

Ansökan och läkarintyg ska insändas till Kommunstyrelsen, Box 31, 668 21 ED. Om parkeringstillstånd beviljas så ska även ett passfoto samt ytterligare en blankett skrivas under.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Sidan uppdaterades 27 september 2023