Verksamheter för stöd och hjälp till barn och unga

På denna sida finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Dals-Eds kommun kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Barn- och elevhälsan

Barn- och ungdomspsykiatri 

Brottsofferjouren Fyrbodal

Funktionsnedsättning - information Dals-Eds kommun

Medling vid ungdomsbrott

Socialjour (kvällar, nätter och helger)

Ungdomsmottagning 

 

Kontakt

Individ och familjeomsorgen, IFO, i Dals-Eds kommun.

Vid akuta allvarliga situationer, ring 112.

Socialkontoret
Utvecklingscenter, Viksgärdet 8, 668 31 Ed

Öppet för besök eller efter tidsbokning.
Telefontid 8.30 – 9.30 måndag - fredag.

Orosanmälan för barn och ungdom samt vuxen

Telefon: 076-634 08 69

Telefontid:

Måndag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15.30
Dag före röd dag 8-12.30

Ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag hänvisas till Socialjouren, se telefonnummer nedan.

Enhetschef

Telefon: 0534-192 30

Socialjour

0522-69 74 44

Klicka här för socialjourens öppettider

Övrig tid nås socialjour via SOS alarm 112

Sidan uppdaterades 26 september 2023