Samverkande sjukvård

Text Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har införts i Fyrbodal för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal.

Från den 4 december 2017 har den kommunala hälso- och sjukvården i Dals-Ed gått med i Samverkande sjukvård. I konceptet ingår samverkansuppdrag mellan vårdgivare, bland annat IVPA-uppdrag (i väntan på ambulans).

Uppdraget innebär att om SOS Alarm får ett prio 1- larm och operatören bedömer att kommunens sjuksköterska har möjlighet att hinna hem till patienten före ambulansen, så skickas ett larm ut till sjuksköterskan i hemsjukvården som då kan påbörja vården för patienten samt vara ett stöd till anhöriga.

Sidan uppdaterades 27 september 2023