Skolskjutsar

Skolskjutsreglemente för elever i förskoleklass och grundskola

Reglementet är antagit av Fokus-nämnden. Generellt gäller som skolskjutsberättigande avstånd följande:

2 km               Förskoleklass - årskurs 3

3 km               Årskurs 4 - årskurs 6

4 km               Årskurs 7 - årskurs 9

Avsteg från avstånden kan göras för att få samstämmighet inom bostadsområden, eller när särskilda omständigheter föreligger.

Vid val av annan skola än till vilken eleven hänvisats för sin skolgång är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts till och från den valda skolan. 

För dig som går i gymnasiet

Som gymnasieelev under 20 år, skriven i Dals-Eds kommun har man rätt att få busskort/kontantbidrag. Busskortet/kontantbidraget kan eventuellt kompletteras med anslutningsbidrag eller, om man är berättigad, ersättas med inackorderingsbidrag. Man kan också, under vissa villkor, vara berättigad till ett praktikbidrag. Alla fyra bidragen söks en gång per läsår, praktikbidraget dock i efterskott. Bidragen grundar sig på att höstterminen är fyra och vårterminen fem månader lång.

OBSERVERA att om du studerar på friskola, folkhögskola, riksinternatskola och utlandsstudier och bor på studieorten skall du söka inackorderingsbidrag genom Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Mer information och blanketter för ansökan om de olika bidragen hittar du här: Blanketter skola och barnomsorg

 

Ny tidtabell och delvis nya rutter för grundskolans skolskjuts läsåret 23-24

Ladda ner tidtabellen som pdf

Med reservation för ändringar

 • ED1

  Rutt 101

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Loviseholm 7.15
    Lunnane 7.18
    Hajom 7.20
    Töftedal 7.23
    Hällan 7.34
    Gesäters kyrka 7.38
    Prästbo 7.39
    Berg 7.41
    Ringstad 7.42
    Solberg 7.44
    Delefors 7.46
    Brunnberg Södra 7.49
    Brunnberg Norra 7.50
    Ökna Bro 7.54
    Ökna Stommen 7.55
    Ökna Skola 7.57
    Aspelund 7.59
    Mellbyn 8.00
    Sandåker 8.02
    Snörrumskolan 8.08
    Äng 8.10
    Hagaskolan 8.15

  ED101

  Rutt 102

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Snörrumskolan 13.25
    Hagaskolan 13.35
    Äng 13.38
    Sandåker 13.43
    Mellbyn 13.45
    Aspelund 13.46
    Ökna skola 13.48
    Ökna bro 13.51
    Brunnberg Norra 13.55
    Brunnberg Södra 13.56
    Delefors 13.59
    Prästbo 14.06
    Gesäters kyrka 14.07
    Töftedal 14.20
    Hajom 14.22
    Lunnane 14.26
    Loviseholm 14.31
  Rutt 103

  Hållplats

  Avgångstid

  tis-fre Hagaskolan 15.20
    Äng 15.23
    Sandåker 15.28
    Mellbyn 15.30
    Aspelund 15.31
    Ökna skola 15.33
    Ökna bro 15.36
    Brunnberg Norra 15.40
    Brunnberg Södra 15.41
    Delefors 15.44
    Prästbo 15.51
    Gesäters kyrka 15.52
    Töftedal 16.05
    Hajom 16.07
    Lunanne 16.11
    Loviseholm 16.15
 • ED2

  Rutt 201

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Risane Ågärdet 7.19
    Bön 7.23
    Håbol Idala 7.31
    Håbol kyrka 7.33
    Gäserud 7.40
    Kasene 7.42
    Grorud 7.44
    Högkil 250 7.49
    Vassända vsk 7.53
    Rönnhult 7.56
    Hästeberg 7.57
    Ullerön 7.59
    Kråkhult 7.59
    Höghus 8.01
    Agerhus 8.02
    Hagaskolan 8.05
    Busstationen 8.08
    Vildmarksporten 8.08
    Viksgärdet 8.09
    Snörrumsskolan 8.10
    Hagaskolan 8.15

  ED102

  Rutt 202

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Snörrumskolan 13.25
    Viksgärdet 13.26
    Vildmarksporten 13.27
    Ed busstation 13.31
    Hagaskolan 13.35
    Agerhus 13.38
    Höghus 13.39
    Ullerön 13.41
    Hästeberg 13.43
    Rönnhult 13.44
    Vassända vsk 13.48
    Högkil 250 13.52
    Grorud 13.57
    Kasene 13.59
    Gäserud 14.01
    Håbol kyrka 14.08
    Håbol Idala 14.10
    Risane Ågärdet 14.18
  Rutt 203

  Hållplats

  Avgångstid

  tis-fre Hagaskolan 15.20
    Agerhus 15.23
    Höghus 15.24
    Ullerön 15.26
    Hästeberg 15.28
    Rönnhult 15.29
    Vassända vsk 15.32
    Högkil 250 15.36
    Grorud 15.41
    Kasene 15.43
    Gäserud 15.45
    Håbol kyrka 15.52
    Håbol Idala 15.54
    Risane Ågärdet 16.02
 • ED3

  Rutt 301

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Västerhagarna Bästorp 7.19
    Dals Högen 7.27
    Skottan 7.34
    Hajom Sand 7.38
    Göranderud 7.47
    Hökedalen Norra 7.51
    Hökedalen  7.56
    Bergslätt 8.02
    Snörrumsskolan 8.06
    Hagaskolan 8.12

  ED103

  Rutt 302

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Snörrumskolan 13.25
    Hagaskolan 13.35
    Busstationen 13.37
    Vildmarksporten 13.37
    Viksgärdet 13.38
    Eds Sannerud 13.42
    Hökedalen Norra 13.52
    Hökedalen 13.57
    Göranderud 14.01
    Hajom Sand 14.10
    Skottan 14.14
    Dals Högen 14.21
    Västerhagarna Bästorp 14.29
  Rutt 303

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Hagaskolan 15.20
    Busstationen 15.22
    Vildmarksporten 15.22
    Viksgärdet 15.23
    Eds Sannerud 15.28
    Hökedalen Norra 15.38
    Hökedalen 15.42
    Göranderud 15.46
    Hajom Sand 15.55
    Skottan 15.59
    Dals Högen 16.06
    Västerhagarna Bästorp 16.14
 • ED4

  Rutt 401

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Dalens gård 7.20
    Passbo 3 7.37
    Böle Svarthult 7.39
    Hästhagen 110 7.46
    Hästhagen Tåkullen 7.47
    Hindalebyn 7.53
    Hindalebyn 170 7.54
    Edstorp 7.58
    Hagaskolan 8.07
    Centrum  
    Snörrumsskolan 8.15

  ED104

  Rutt 402

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Snörrumskolan 13.25
    Centrum 13.30
    Hagaskolan 13.35
    Edstorp 13.40
    Hindalebyn 170 13.44
    Tingvalla gård 13.46
    Hindalebyn  13.49
    Hästhagen Tåkullen 13.55
    Hästhagen 110 13.56
    Böle Svarthult 14.03
    Passbo 3 14.05
    Dalens gård 14.22
  Rutt 403

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Hagaskolan 15.20
    Edstorp 15.25
    Hindalebyn 170 15.29
    Tingvalla gård 15.31
    Hindalebyn  15.34
    Hästhagen Tåkullen 15.40
    Hästhagen 110 15.41
    Böle Svarthult 15.48
    Passbo 3 15.50
    Kraksvadet 16.01
 • ED5

  Rutt 501

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Ingerud 3 7.08
    Säm 7.15
    Solum 7.16
    Nolby 7.18
    Säthers 7.21
    Bomarken 7.39
    Rävmarken 7.45
    Rävmarken Södra 7.48
    Västra Edsmyren 8.08
    Topperud 8.09
    Snörrumsskolan 8.13
    Hagaskolan 8.15

  ED105

  Rutt 502

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Hagaskolan 13.35
    Äng 13.38
    Topperud/Västra Edsmyren 13.43
    Rävmarken Södra 13.53
    Rävmarken   13.56
    Bomarken 14.02
    Säthers 14.20
    Nolby 14.23
    Solum 14.25
    Säm 14.26
    Ingerud 3 14.33
  Rutt 503

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Hagaskolan 15.20
    Topperud/Västra Edsmyren 15.25
    Rävmarken Södra 15.35
    Rävmarken 15.38
    Bomarken 15.44
    Säthers 16.03
    Nolby 16.06
    Solum 16.08
    Säm 16.09
    Ingerud 3 16.16
 • ED6

  Rutt 601

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Lerdal 7.15
    Västra Fjälla 7.20
    Holmen 7.27
    Gillanda 7.30
    Rölanda 7.37
    Koppardalen 7.40
    Rölanda Högen 7.46
    Rölanda-Högen Bråhögen 7.49
    Rölanda- Högen 350 7.51
    Törsängen 7.54
    Skalltorp 7.58
    Torpfors 8.00
    Kårslätt 8.01
    Hagaskolan 8.05
    Toppen/Västra Edsmyren 8.10
    Snörrumskolan 8.15

  ED106

  Rutt 602

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Snörrumskolan 13.25
    Västra Edsmyren/Topperud 13.30
    Hagaskolan 13.35
    Kårslätt 13.39
    Torpfors 13.40
    Skalltorp 13.41
    Törsängen 13.45
    Rölanda Högen 350 13.48
    Rölanda Högen Bråhögen 13.50
    Rölanda Högen 13.53
    Koppardalen 13.59
    Rölanda 14.01
    Gillanda 14.08
    Holmen 14.11
    Västra Fjälla 14.18
    Lerdal 14.23
  Rutt 603

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Hagaskolan 15.20
    Kårslätt 15.24
    Torpfors 15.25
    Skalltorp 15.26
    Törsängen 15.30
    Rölanda Högen 350 15.33
    Rölanda Högen Bråhögen 15.35
    Rölanda Högen 15.38
    Koppardalen 15.44
    Rölanda 15.46
    Gillanda 15.53
    Holmen 15.56
    Västra Fjälla 16.03
    Lerdal 16.08
 • ED7

  Rutt 701

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Klevmarken 220 7.24
    Lebo 7.47
    Lerbäck Brunnskog 7.49
    Faktorsgatan 7.58
    Bälnäsvägen 8.01
    Gamla Edsvägen  8.04
    Gamla Edsvägen 13 8.05
    Gamla Edsvägen 23/24 8.06
    Snörrumskolan 8.10
    Hagaskolan 8.15

  ED107

  Rutt 702

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Snörrumskolan 13.25
    Faktorsgatan 13.30
    Hagaskolan 13.35
    Lebo 13.44
    Gamla Edsvägen  13.53
    Bälnäsvägen 13.55
    Marebacken 13.56
    Klevmarken 220 14.11
  Rutt 703

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Hagaskolan 15.20
    Lebo 15.29
    Gamla Edsvägen  15.38
    Bälnäsvägen 15.40
    Marebacken 15.41
    Klevmarken 220 15.56
 • ED8

  Rutt 801

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Kårböle 7.32
    Böle 7.36
    Södra Bön Myren 2 7.48
    Södra Bön Aspelund 1 7.49
    Hökesäter 142 7.52
    Mejeriet 7.55
    Ödebyn/Bråten 8.02
    Snörrumskolan 8.10
    Hagaskolan 8.15

  ED108

  Rutt 802

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Snörrumskolan 13.25
    Hagaskolan 13.35
    Ödebyn/Bråten 13.45
    Mejeriet 13.50
    Hökesäter 142 13.54
    Södra Bön Aspelund 1 13.56
    Södra Bön Myren 2 13.57
    Böle 14.12
    Kårböle 14.16
  Rutt 803

  Hållplats

  Avgångstid

  mån-fre Hagaskolan 15.20
    Ödebyn/Bråten 15.30
    Mejeriet 15.35
    Hökesäter 142 15.39
    Södra Bön Aspelund 1 15.41
    Södra Bön Myren 2 15.42
    Böle 15.57
    Kårböle 16.01

Centrumelever

 • Äng, elever till Haga

  Mån-fre morgon buss 1
  Mån em 13.35 buss 5
  Tis em 15.20 buss 1
  Ons-fre em 13.35 buss 1
 • Viksgärdet/Vildmarksporten, elever till Snörrum

  Mån-fre morgon buss 2  
  Mån-fre 13.25 em buss 2 em in via Hjortronstigen, Kronoparken
 • Viksgärdet/Vildmarksporten/Ed station, elever till Haga

  Mån-fre morgon buss 2
  Mån em 13.35 buss 3
  Tis em 15.20 buss3
  Ons-fre em 13.35 buss3
 • Topperud/Västra Edsmyren, elever till Snörrum

  Mån-fre morgon buss 6
  Mån-fre 13.25 buss 6
 • Topperud/Västra Edsmyren, elever till Haga

  Mån-fre morgon buss 5
  Mån em 13.35 buss 5
  Tis em 15.20 buss 5
  Ons-fre em 13.35 buss 5
 • Övriga centrum, elever till Snörrum

  Mån-fre morgon buss 4
  Mån-fre em 13.25 buss 4
Kontakt

Hans Åkerlundh
Skolskjutsansvarig
E-post: hans.akerlundh@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 07

Sidan uppdaterades 25 oktober 2023