Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn, från och med höstterminen det år de fyller 3 år, har rätt att gå i förskolan. Du som förälder väljer om ditt barn ska delta eller inte. Den allmänna förskolan kostar ingenting.

Alla barn har rätt till 525 timmar om året, vilket motsvarar 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vill du utnyttja färre dagar går det också bra. Verksamheten följer grundskolans läsårstider vilket innebär att ditt barn är ledigt under skolloven.

Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Allmän förskola bedrivs inte i familjedaghem. De förskolor som finns att välja mellan är:

Fågelvägens förskola
Ingen beskrivning tillgänglig.
Hagas förskola
Ingen beskrivning tillgänglig.
Snörrums förskola
Ingen beskrivning tillgänglig.
Matsedel förskolor
Ingen beskrivning tillgänglig.
Läsårstider
Ingen beskrivning tillgänglig.

Syftet med allmän förskola

År 1998 fick förskolan sin första läroplan (Lpfö 98). Det gav förskolan en plats i samhällets samlade utbildningssystem. De pedagogiska principerna i förskolans läroplan bygger på lekens grund och att omsorg och pedagogik hör samman. Det pedagogiska perspektivet betonas tydligare genom denna reform. Alla barn ska ha möjlighet att delta, oavsett om det finns ett tillsynsbehov eller ej.

Kontaktpersoner

Marie Alhede
Rektor
E-post: marie.alhede@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-195 10

Anna Hansson
Rektor
E-post: anna.hansson@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 40

Sidan uppdaterades 1 december 2023