Schema

Nedan följer några förklaringar till blanketten för barnomsorgsschema.

Närvarotid är arbetstid plus restid. Den förälder som börjar sitt arbete eller sina studier senast lämnar barnet och den som slutar sitt arbete tidigast hämtar.

De tider som ni skriver på barnets schema är arbetstid/studietid inklusive lämningstid och hämtningstid. Hämtningstid ska anges så att den innefattar tid för den dagliga kontakten med personalen. Ange alltså den tid som ni brukar vara klara att gå från barnomsorgen när ni hämtar barnet.

För att verksamheten ska fungera så bra som möjligt för era barn är det viktigt att de uppgifter vi får av er om barnens närvarotider stämmer med verkligheten, det vill säga den faktiska närvaron. detta är speciellt viktigt för de yngre barnen som har ett stort behov av trygghet och kontinuitet.

Avvikelser från schema

Kvittning av tid enligt ordinarie schema får inte förekomma. Man kan inte kvitta tid under veckan eller månaden om det exempelvis infaller en röd dag under veckan eller att ni av någon anledning inte haft ert barn i barnomsorgen enligt det inlämnade schemat.

Om ditt barn är sjukt eller är hemma av någon annan anledning vill vi gärna att ni meddelar det till oss helst före klockan 08.00 på morgonen. Det gäller även när ni beräknar att komma tillbaka med ert barn exempelvis vid sjukdom.

Sidan uppdaterades 27 september 2023