Elevhälsa

Vad är elevhälsa?

Elevhälsa ska enligt skollagen omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetssnivå. Arbetet ska ske i samverkan med lärare och övrig personal i skolan. 

Elevhälsa ska enligt skollagen finnas i följande skolformer:

 • förskoleklassen 
 • grundskolan 
 • anpassade grundskolan 
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan 
 • anpassade gymnasieskolan

Resurser inom elevhälsan

Inom elevhälsan i Dals-Eds kommun finns följande professioner:

 • specialpedagog 
 • speciallärare
 • skolkurator 
 • skolsköterska 
 • skolläkare 
 • skolpsykolog 
 • SYV (studie- och yrkesvägledare) 
 • insatskoordinator
 • fysioterapeut (i projektet Min airbag mot stress som pågår 2022-2024)

Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsa inom sin verksamhet. 

Centrala elevhälsan

I Dals-Eds kommun träffas samtliga professioner inom respektive skolas elevhälsoteam regelbundet för samarbete över skolgränserna. Syftet med detta är erfarenhetsutbyte och att underlätta den röda tråden genom skolgången för elever. Flera personal inom elevhälsan arbetar på flera olika skolor. 

Sidan uppdaterades 4 oktober 2023