Kontaktuppgifter grundskola

Kontaktuppgifter elevhälsa grundskola

Camilla Wester
Rektor
E-post: camilla.wester@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 42

Maria Engström
Rektor
E-post: maria.engstrom@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 02

Annika Engen Henke
Specialpedagog
E-post: annika.henke@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 03

Camilla Paulsson
Speciallärare
E-post: camilla.paulsson@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-194 76

Anneli Brekke
Skolsköterska
E-post: anneli.brekke@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 24

Katja Karttunen
Skolsköterska
E-post: katja.karttunen@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 66

Linus Gamnis
Skolkurator
E-post: linus.gamnis@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 51

Bent-Erik Engen
Studie- och yrkesvägledare
E-post: bent-erik.engen@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 19

Julia Edquist
Insatskoordinator
E-post: julia.edquist@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 95
Mobiltelefon: 076-634 01 95

Elin Gredander
Insatskoordinator
E-post: elin.gredander@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 34
Mobiltelefon: 076-634 01 34

Sidan uppdaterades 29 februari 2024