Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Elever i skolformen finns på både Snörrumsskolan (åk 1-3) och Hagaskolan (åk 4-9). 

 

Det är hemkommunen som fattar beslut om mottagande i den anpassade grund- och gymnasieskolan. Inför ett sådant beslut genomförs pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning. Dessa utredningar görs av personal i elevhälsoteamen på respektive skola, i samverkan med vårdnadshavare. 

Hans Åkerlundh
E-post: hans.akerlundh@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-19107

Sidan uppdaterades 26 oktober 2023