Övrig personal

Bent-Erik Engen
Studie- och yrkesvägledare
E-post: bent-erik.engen@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 19

Linus Gamnis
Skolkurator
E-post: linus.gamnis@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 51

Anneli Brekke
Skolsköterska
E-post: anneli.brekke@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 24

Annika Engen Henke
Specialpedagog
E-post: annika.henke@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 03

Marika Zakariasson
Specialpedagog
E-post: marika.zakariasson@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 12

Anders Alfredsson
Vaktmästare
E-post: anders.alfredsson@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-194 99

Maria Karlsson
Cafée-ansvarig
E-post: maria.karlsson@utb.dalsed.se

Sidan uppdaterades 5 oktober 2023