Yrkesutbildningar

Här finner du länkar till de kommuner som Dals-Eds Vuxenutbildning samarbetar med och på deras sidor hittar du samtliga Yrkesutbildningar som är aktuella.

Stödassistentutbildning collage

Stödassistentutbildning
1500 poäng, 46–50 veckor

Att arbeta inom LSS-stöd och -funktion innebär:

Som stödassistent får du ett utvecklande och mångsidigt arbete. Yrket innebär att du är med och skapar förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för brukare. Med hjälp av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ kommunikation arbetar du stödjande och motiverande. Arbetet innefattar även personlig omvårdnad, socialt stöd och andra insatser som utformas efter brukarens behov.

Efter godkänd utbildning har du möjlighet att få ut ett diplom från VO- college.

Kurser

 • Etnicitet och kulturmöten
  100p
 • Grundläggande vård och omsorg
  100p
 • Hälsopedagogik
  100p
 • Kommunikation
  100p
 • Lärande och utveckling
  100p
 • Människors miljöer
  100p
 • Pedagogiskt ledarskap
  100p
 • Specialpedagogik 1
  100p
 • Specialpedagogik 2
  100p
 • Pedagogiskt arbete
  200p
 • Socialt arbete 1
  100p
 • Komvuxarbete inom funktionshinderområdet
  100p

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL/ fältstudier ingår i utbildningen. Du behöver vara beredd på att arbeta dag, kväll och helg.

Möjliga arbetsområde efter utbildningen:

Stödassistent, elevassistent, barnskötare

Betyg

Betyg sätts efter uppnått kursmål i varje kurs enligt skalan A-F.

Förkunskaper:

För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du minst ha kunskapsnivå som motsvarar grundläggande svenska eller svenska som andraspråk 1-4.

Utbildningsstart och plats

19 augusti 2024, Nössemarksvägen 10, Dals-Ed

CSN-period 240819-250615

Ansökan

Sista ansökningsdag är 24 maj 2024.

Ansöker gör du via vår E-ansökan på vux.amal.se

Information/vägledning

Kontakta vägledare Sara Rosvall Churchill
Telefon: 0532-174 43
E-post: sara.rosvall.churchill@amal.se


Vård- och omsorgsutbildning


VVS-utbildning

 

Hur ansöker jag?

Du ansöker alltid genom din egen kommun (Dals-Ed) och tänk på att kontakta vägledaren i Dals-Ed i god tid innan sista datum för ansökan!

Kontakt

Malin Hedin
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
E-post: malin.hedin@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 73

Sidan uppdaterades 28 mars 2024