Skola och utbildning

Barn som är 7 år måste gå i skolan.
Barn som vill kan få börja skolan när de är 6 år.

Grundskola är från förskoleklass till skolår 9.

Ungdomar som har slutat i grundskolan
kan fortsätta att studera i gymnasieskolan.

Vuxenutbildning är för dig som är över 20 år
eller har slutat gymnasieskolan.

Om du har ett funktions-hinder finns möjlighet
att få börja i anpassad skola.

Grundskola

Grundskola från förskoleklass till skolår 3 finns på:

Grundskola från skolår 4 till skolår 9 finns på:

Hagaskolan

Klicka på skolans namn för att få veta mer.

Gymnasieskola

Ungdomar som har slutat i grundskolan
kan fortsätta att studera i gymnasieskolan.

Utsikten är Dals-Eds kommuns gymnasieskola.
Skolan ligger i Ed.

Gymnasieskolan har två program.
Programmen är:

  • Turismledarprogrammet
  • Individuella programmet

Här kan du läsa mer om Utsikten Dals-Eds gymnasium

Anpassad gymnasieskola

Ungdomar som har ett funktions-hinder
kan fortsätta att studera i gymnasiets anpassade skola.

Dals-Eds kommuns anpassade gymnasieskola finns på Utsikten.
Skolan ligger i Ed.

Anpassade gymnasieskolan har tre program.
Programmen är:

  • Barn- Omsorg- och Service-programmet
  • Bygg- Fastighets- och miljö-programmet
  • Gymnasie-särskolans individuella program

Här kan du läsa mer om Utsikten Dals-Eds anpassade gymnasieskola

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildning är för dig som är över 20 år
eller har slutat gymnasieskolan.
Vuxenutbildning finns på Utvecklingscenter i Ed.

Det finns flera olika utbildningar:

 

Klicka på utbildningens namn för att få veta mer. 

Här kan du läsa mer om Vuxenutbildningen.

Sidan uppdaterades 7 september 2023