Överförmyndare

Logotyp med fem kommunvapen.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål.

Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Här hittar du vår gemensamma överförmyndarverksamhet:
https://www.amal.se/fakta-om-amal/overformyndaren/

Vill du bli god man?

Sidan uppdaterades 29 september 2023